Cyberoil Privacybeleid | CyberOil

Privacybeleid

Welkom bij het Privacybeleid van CyberOil.

 

Cyberoil respecteert de privacy van haar klanten en zet zich ten volle in om hun persoonsgegeven te beschermen en op een juiste manier te gebruiken. Hieronder staat beschreven, welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe CyberOil omgaat met uw persoonsgegevens en welke rechten en keuzes onze klanten hebben ten aanzien van deze gegevens. Cyberoil raadt u ten zeerste aan dit beleid te lezen en ervoor te zorgen dat u alles begrijpt en hiermee akkoord gaat, voordat we een transactie/overeenkomst/samenwerkingverband kunnen afsluiten. Indien u vragen over privacybeleid heeft, kunt u altijd met ons contact opnemen.

 

Als u dit Privacybeleid niet hebt gelezen, niet volledig begrijpt en niet vraagt of er niet volledig mee akkoord gaat, dan kunnen we helaas niks voor elkaar betekenen.

 

Opmerking: Cyberoil maakt gebruik van de diensten van Wix, zie ook de privacy beleid van Wix.  https://nl.wix.com/about/privacy

 

  1. Lees dit goed

 

Op 25 mei 2018 treedt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking voor de hele Europese Unie.

 

De AVG zorgt voor een versterking en uitbreiding van privacyrechten van onze klanten en meer verantwoordelijkheden voor CyberOil.

 

De rechten van onze klanten zijn:
- Recht om inzage van zijn/haar gegevens;

- Recht om te wijzigen;

- Recht om vergeten te worden;

- Recht om gegevens over te dragen;

- Recht op informatie over zijn/haar gegevens.

 

De basisbeginselen van ons privacybeleid zijn:

 

• CyberOil informeert u wat uw rechten zijn wat we doen met uw gegevens en zorgen dat u uw rechten kan uitoefenen. 

• We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor we ze hebben verzameld (zoals relatiebeheer, klantenadministratie, service, marketing, het sluiten van (samenwerkings)overeenkomst en tot goed einde brengen van een transactie tussen Cyberoil en u/uw bedrijf).

• Ons doel is dataminimalisatie van ons klanten. We verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan we nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

• CyberOil verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

• We verzamelen, gebruiken en bewaren alleen gegevens als er geen andere manier is om hetzelfde doel te bereiken. 

• We gebruiken de gegevens alleen voor zover daarvoor een in de wet vermelde grond is.

• We nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies van of onbevoegde toegang tot persoonsgegevens. 

 

Hieronder ziet u een overzicht hoe CyberOil te werk gaat met uw verstrekte informatie.

2) Overzicht van gebruik van de persoonsgegevens van onze klanten en relaties

Voor onze klanten, die bestelling hebben geplaatst, gebruiken we de gegevens om contact met elkaar te onderhouden en updates te geven over onze producten, prijzen, acties en marktontwikkelingen.

 

WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN MIJN GEGEVENS?

CyberOil, gevestigd aan de Sunikersstraat 2 (6135 HK) te Sittard, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

 

MET WIE KAN IK CONTACT OPNEMEN ALS IK VRAGEN HEB OVER HET GEBRUIK VAN MIJN GEGEVENS

U kunt contact opnemen mdt ons door een contactformulier in te vullen op onze website.

 
Waarom verzamelen wij dergelijke informatie?
  • Voor servicedoeleinden: Zoals uw bericht te kunnen opvolgen en u zo goed mogelijk over de vervolgstoppen te kunnen informeren.

  • De gegevens zijn nodig om de transactie(s) goed te laten verlopen, met elkaar te kunnen communideren over de proces en voor het opmaken van de factuur.

  • Bij export, hebben we dit informatie nodig om juiste documenten voor te bereiden voor export naar de bestemmingsland van de klant.

  • Dit is alleen van toepassing als de klant wil betalen op credit basis. Voor betalen op credit basis, willen we graag extra informatie verzamelen. De informatie wordt gekregen door credit-check door derde partij.

 

Waar slaan wij uw gegevens op?

De gegevens worden opgeslagen op onze computers en back-up systeem
 

Herinnering: Cyberoil maakt gebruik van de diensten van Wix, zie ook de privacy beleid van Wix over opslaan van gegevens.  https://nl.wix.com/about/privacy

 

Persoonsgegevens delen met Derden
A: Wetshandhaving, wettelijke verzoeken en plichten:

CyberOil kan uw Persoonsgegevens met of zonder kennisgeving meedelen of er anderszins toegang toe verschaffen aan anderen op grond van een wettelijk verzoek zoals een dagvaarding, juridische procedure, huiszoekingsbevel of bevel van een rechter, of in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, indien wij er te goeder trouw van overtuigd zijn dat wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

 
Toegang krijgen tot uw Persoonsgegevens

Indien u de Persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen wilt raadplegen en/of ons wilt verzoeken ze te corrigeren, stuur dan een e-mail naar ons via onze contactformulier. Wij sturen u binnen een redelijke termijn een antwoord.

 

Beveiliging

CyberOil neemt veiligheidsmaatregelen, bedoeld om de Persoonsgegevens die u ons meedeelt te beschermen. De gegevens worden opgeslagen op computers met wachtwoorden. Eenmaal ingelogd, wordt er tweede wachtwoord verreist indien men toegang wil tot de klantengegevens. Verder bieden we een beveiligde toegang via HTTPS op onze website. CyberOil neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

 

Ondanks de door CyberOil genomen maatregelen en gedane inspanningen garanderen wij echter niet de absolute bescherming en beveiliging van uw Persoonsgegevens. Bijvoorbeeld, CyberOil website is ook afhankelijk is van Wix beveiliging, hacks en etcetera.

 

Herinnering: Cyberoil maakt gebruik van de diensten van Wix, zie ook de privacy beleid van Wix over beveiliging.  https://nl.wix.com/about/privacy

 

 

UW RECHTEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS EN HOE KUNT U ZE  UITOEFENEN

U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

• Recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. 

• Onjuiste persoonsgegevens over u, dan kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren/wijzigen.

• Uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen.

• U kunt ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.

• U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken door een Email te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs te sturen.

 

Klacht Indienen

Bij klacht over persoonsgegevens kunt u met ons opnemen via contactformulier op onze website of met autoriteitpersoonsgegevens.

 

Hieronder vind u de website, waar u klacht kan indienen bij autoriteitpersoonsgegevens.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen

 

Herinnering: Cyberoil maakt gebruik van de diensten van Wix, zie ook de privacy beleid van Wix.  https://nl.wix.com/about/privacy

 

Merk op: u bent niet wettelijk verplicht ons informatie mee te delen. Hierbij verklaart u en stemt u ermee in dat u alle gegevens die u ons meedeelt, verstrekt uit vrije wil en met uw instemming, voor de hierin beschreven doeleinden en toepassingen.

 

U hebt de privacyverklaringen van CyberOil en Wix gelezen en u gaat volledig akkoord met de privacyverklaringen.

 

 

©2020 by Cyberoil 

Chamber of Commerce (KVK):71916946​

Tax number (BTW): NL159378990B02